ترس از مرگ

ترس از مرگ

ترس از مرگ

ترس

ترس تنها دشمن آدمی است، هر گاه بترسید شکست می خورید. از انواع ترس عبارتند از:

ترس از تنگدستی ، ترس از مرگ، ترس از شکست، ترس از دست دادن،
ترس از شخصیت بعضی افراد، ترس از بیماری و ترس از انتقاد.

ترس قدرتی برایتان به جا نمی گذارد. چون به هنگام ترس پیوستگی خود را با خداوند از دست می دهید.
ترس یعنی ایمان انحراف یافته، ایمان وارونه.
وقتی هراسانید آنچه را که از آن بیم دارید به سوی خود می کشانید.

زیرا هنگام ترس در رویای افکار منفی دنیا که توهمی بیش نیست فرو می روید.

دانیال نبی را به دلیل ایمان داشتن به خداوند در چاه شیران انداختند
ولی او در بین شیران گرسنه آزاری ندید

چون می دانست و ایمان داشت که خدا از شیرها نیرومند تر است.
خدا نیز شیر ها را چون بچه گربه بی آزار کرد.

پس بی درنگ بر شیر خود بتازید تا به چشم ببینید که از شیرتان آزاری بر  نمی آید.
چه بسا در سراسر عمر از شیری خاص گریخته اید
و همین فرار زندگیتان را به بند کشیده و موی سرتان را سفید کرده است.

ترس از مرگ

ترس

ترس تنها دشمن آدمی است، هر گاه بترسید شکست می خورید. از انواع ترس عبارتند از:

ترس از تنگدستی ، ترس از مرگ، ترس از شکست، ترس از دست دادن،
ترس از شخصیت بعضی افراد، ترس از بیماری و ترس از انتقاد.

ترس قدرتی برایتان به جا نمی گذارد. چون به هنگام ترس پیوستگی خود را با خداوند از دست می دهید.
ترس یعنی ایمان انحراف یافته، ایمان وارونه.
وقتی هراسانید آنچه را که از آن بیم دارید به سوی خود می کشانید.

زیرا هنگام ترس در رویای افکار منفی دنیا که توهمی بیش نیست فرو می روید.

دانیال نبی را به دلیل ایمان داشتن به خداوند در چاه شیران انداختند
ولی او در بین شیران گرسنه آزاری ندید

چون می دانست و ایمان داشت که خدا از شیرها نیرومند تر است.
خدا نیز شیر ها را چون بچه گربه بی آزار کرد.

پس بی درنگ بر شیر خود بتازید تا به چشم ببینید که از شیرتان آزاری بر  نمی آید.
چه بسا در سراسر عمر از شیری خاص گریخته اید
و همین فرار زندگیتان را به بند کشیده و موی سرتان را سفید کرده است.

ترس از مرگ

برای بعضی ها ترس از مرگ که ظالمانه ترین ترس هاست. علت مشخصی دارد.
ترس از مرگ اغلب ممکن است ناشی از تعصبات مذهبی باشد. کفار و بی دین ها کمتر از اشخاص متمدن ترس از مرگ دارند.
صد ها میلیون سال است که انسان از خود پرسیده « من از کجا آمده و به کجا می روم»
بسیاری از مذهبیون گذشته دیگران را دعوت به کیش خود کرده اند،
به آنها گفته اند مذهب مرا بپذیرید تا کلید درهای بهشت را پس از مرگ به شما هدیه کنم.
اگر به دین من ایمان نیاورید در آتش جهنم برای ابد می سوزید.

اندیشه مجازات ابدی علاقه به زندگی را از بین می برد و خوشبختی را غیر ممکن می سازد.

وقتی راه ورود به بهشت نشان داده نشود، کسی که در مسیر دوزخ قدم بر می دارد،
احساسی چنان وحشتناک دارد که تنها اندیشیدن به آن هر گونه دلیل و منطق را فلج می کند و ترس را از مرگ را مطرح می سازد.
در این صورت سلامتی، آرامش، رفاه، آسایش و راحتی انسان را نیز از او می گیرد.

تمام دنیا از ماده و انرژی تشکیل شده است و با توجه به اصول فیزیک می دانیم که ماده و انرژی هیچ کدام قابل تولید و انهدام نیستند.
انرژی و ماده را می توان تبدیل کرد اما نمی توان آنها را از بین برد.
زندگی یک نیروست اگر نتوان نیرو و ماده را نابود نمود در این صورت زندگی نیز قابل تخریب نیست.
بلکه مانند سایر انواع انرژی می تواند دستخوش تغییر و تحول گردد، اما نابود شدنی نیست.
مرگ تنها یک مرحله گذرایی است. می توان گفت که مرگ خواب طولانی است،
خوابی در آرامش است و خواب چیزی نیست که کسی از آن بترسد. این گونه می توان فکر ترس از مرگ را از ذهن شست.

ترس از مرگ در قرآن

قرآن تلاش می‌کند مرگ را ساده کند و آن را طبیعی نشان دهد. به همین دلیل گاهی آن را با خواب یکی می‌داند.
با این تفاوت که روح انسان در خواب به بدن او باز می‌گردد ولی در مرگ نه!

« خداست آن که وقت مرگ ارواح خلق را می‌گیرد و آن کس را که هنوز مرگش فرا نرسیده نیز در حال خواب روحش را قبض می‌کند،
سپس آن را که حکم به مرگش کرده جانش را نگاه می‌دارد و آن را که نکرده (به بدنش) می‌فرستد تا وقت معیّن (مرگ).
در این کار نیز ادله‌ای برای متفکران پدیدار است.» (زمر: 42)
یعنی مردن مثل خوابیدن است، هر دو نوعی جان دادن هستند.
بر اساس این آیه، مرگ مانند خواب، به تجربه ی روزمره و بدون ترس انسان تبدیل می شود.

زمین برای آسایش نه ترس

در آيه 53 سوره طه اشاره دارد « همان خداوندی که زمین را برای شما محل آسایش قرار داد; و راه‏هایی در آن ایجاد کرد; و از آسمان، آبی فرستاد!» که با آن، انواع گوناگون گیاهان را (از خاک تیره) برآوردیم. بنابراین زندگی کردن روی زمین برای ما مانند این است که کودکی در گهواره آرام میباشد و نباید با ترس باشد.

مرگ رون رشد طبیعی

از همین نوع ساده کردن مرگ، می توان به قرار دادن آن در روند رشد و دگرگونی های طبیعی انسان یاد کرد.

قرآن وقتی از مراحل تکامل انسان سخن می‌گوید مرگ را هم به عنوان یکی از مراحل تکامل انسان ذکر می‌کند.
برای نمونه در آیات 12تا 15 سوره مؤمنون.
در این آیات مراحل آفرینش انسان را از خاک تا جنین و به دنیا آمدن تا مردن پشت سر هم ذکر می‌کند
و در پایان می‌گوید که : بعد از این خواهید مرد. در این آیات قرآن می‌آموزد که مردن نیز یک مرحله از بودن است.
مثل کودکی، نوجوانی، و جوانی. عبور از نوجوانی به معنای معدوم شدن نیست
و در نتیجه مردن نیز به معنای معدوم شدن نیست.

نشانه های ترس از مرگ

نشانه های ترس از مرگ عبارتند از :
اندیشیدن به مرگ به جای فکر کردن به زندگی.
این ترس بیشتر در اشخاص مسن به چشم می خورد ، اما گاه بسیاری از جوانان قربانی آن می شوند.

بهترین راه درمان ترس از مرگ اشتیاق سوزان به پیروزی است.
کسی که به قدر کافی از مشغله ذهنی برخوردار باشد، هرگز به مرگ فکر نمی کند.
برای او زندگی جایی برای نگرانی نیست. گاه ترس از مرگ با ترس از فقر در ارتباط است.
در سایر موارد ترس از مرگ ناشی از بیماری و از بین رفتن مقاومت بدن است.

علل ترس از مرگ

عمومی ترین علل ترس از مرگ عبارتند از:
بیماری، فقر ، نداشتن کار و شغل مناسب، نومید شدن از عشق و تعصبات مذهبی.

احساس گناه و ترس از مرگ

ترس از مرگ با احساس گناه در انسان هم عجین شده است.
اینکه با گناهی حتی کوچک هم که مرتکب شدی به جهنم خواهی رفت
و یا عبادت های مختلفی و به شیوه های گوناگون که به هر دلیل انجام ندادی یا نتوانستی انجام دهی،
باید مجازات شوی و مجازاتش آتش جهنم است.
اینها سبب ترس از مرگ و وحشت از آنچه پس از مرگ با انسان گناهکار می کنند است.
البته شیطان در این مقوله نقش مهمی دارد بطوری که هم وسوسه به انجام گناه می کند
و بعد فرد گناهکار را  مجاب می کند که حالا که گناه کردی دیگر جایگاهت جهنم و آتش است.
پس فرقی نمی کند که گناهت کم یا زیاد باشد در هر صورت آتش مجازات توست،
پس بهتر است در دنیا خوشی کنی و به این صورت وسوسه گناه بیشتر و توبه نکردن می کند.
بنابراین شیطان مانع توبه و بازگشت از گناه میشود.

بخشش خداوند

خداوند برای از بین بردن ترس از مرگ و عواقب آن به پیامبرش می فرماید:
« به بندگان من خبر ده كه منم آمرزنده مهربان » (حجر ۴۹)
و خداى متعال در آیه53 سوره«زمر» با لحنى آکنده از نهایت لطف و محبت، آغوش رحمتش را به روى همگان باز کرده
و فرمان عفو همه گنهکاران را صادر نموده، مى فرماید:
«به آنها بگو اى بندگان من که بر خودتان اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید
که
خدا همه گناهان را مى بخشد که او بخشنده و مهربان است»

در این آیه که امیدوار کننده‌ترین آیه‌ی قرآن کریم است، خداوند همه‌ی گناهان را می‌آمرزد
راه بازگشت را توأم با امیدواری به روی همه‌ی گناهکاران می‌گشاید.
زیرا هدف اصلی از همه‌ی این امور تربیت و هدایت است،
نه انتقامجوی و خشونت و رحمتش را شامل همگان نموده و فرمان عفو آنان را صادر کرده است.

بر این اساس اگر چه خداوند آمرزنده و مهربان است،
ولی البته بنده هر چند گناه کار است و یا شاید سالها انواع گناه ها را مرتکب شده باید به سوی او بازگردد
و درخواست آمرزش نماید، چون او حتما گناهان را می آمرزد، ب
بنابراین ترس از مرگ و آتش جهنم را از او بر می دارد که در دنیا، زندگی خود را با ترس از مرگ تلخ ننماید،

ایمان

بعبارتی با ایمان به خداوند همواره زندگی همراه با لذت، سلامتی، آرامش، آسایش و شادی در محضر خدا بودن است.
در این رابطه نیز در قرآن آمده:
«هرگاه آنان که به آیات ما می‌گروند نزد تو آیند بگو: سلام بر شما باد، خدا بر خود رحمت و مهربانی را فرض نمود،
که
هر کس از شما کار زشتی به نادانی کرد و بعد از آن توبه کند و اصلاح نماید البته خدا بخشنده و مهربان
است.» ( انعام 54 )
و نیز
در آیه  ۶۲  سوره بقره آمده
« هر یک از مسلمانان و یهود و نصاری و صابئان (پیروان حضرت یحیی) که از روی حقیقت
به خدا و روز قیامت ایمان آورد و نیکوکاری پیشه کند، البته آنها از خدا پاداش نیک یابند
و هیچ گاه بیمناک و اندوهگین نخواهند بود.»

و نیز در آیه 26 سوره شوری آمده
« و دعای آنان را که ایمان آورده و نیکوکار شوند مستجاب می‌گرداند و از فضل و کرم خود بر ثواب آنها می‌افزاید،
و برای کافران عذابی سخت خواهد بود.»

ولی البته بنده هر چند گناه کار است و یا شاید سالها انواع گناه ها را مرتکب شده باید به سوی او بازگردد
و درخواست آمرزش نماید، چون او حتما گناهان را می آمرزد، ب
بنابراین ترس از مرگ و آتش جهنم را از او بر می دارد که در دنیا، زندگی خود را با ترس از مرگ تلخ ننماید،

دوره های حضوری

به منظور کسب توانمندی غلبه بر ترسهایی که در زندگی و کار مانع پیشرفت و توسعه ما شده
و در بهره مندی از لذائذ زندگی ما را محروم کرده می توانید با ثبت نام و شرکت در دوره های حضوری  

«گروه مدد سلامت» یا madadsalamat.ir    به این مهم نائل آیید.

برای این منظور در بخش دوره های حضوری وبسایت ثبت نام نموده و درخواست شرکت در این دوره ها نمایید .
خود شما پس از شرکت این جلسات و فراگیری اصول و روش هایی که با کمترین هزینه
ارائه می شود به اعتماد به نفس و شهامت مواجهه با ترس ها و ناملایمات کار و زندگی نائل خواهید آمد.
همچنین با رعایت اصول و قوانی آموزش داده شده به سلامتی و شادی و آرامش روح و جسم
که حتی سبب تعجب شما می شود اقرار می نمایید.

 

همواره شاد و سلامت باشید

دکتر علی اکبر واعظی

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید

داستان برپایی شرکت مدد سلامت روزآمد | به زودی داستان جذابی در این قسمت قرار خواهد گرفت

داستان برپایی شرکت مدد سلامت روزآمد | به زودی داستان جذابی در این قسمت قرار خواهد گرفت

داستان برپایی شرکت مدد سلامت روزآمد | به زودی داستان جذابی در این قسمت قرار خواهد گرفت

اطلاعات تماس

یزد، بلوار دهه فجر ، جنب دفتر اسناد رسمی 69

تلفن: 09131579591

موبایل: 09134576340

وب‌سایت: http://mahoursabt.com